podcast donations

Novinky

Zasvätenie Rádií Mária sv. Jozefovi

18 marca 2021

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi, ohlásil Sv. Otec rok tohto svätca. Sv. Jozef bol už od počiatkov v Rádiách Mária zvlášť uctievaný. Jeho príhovorom už bolo udelených veľa milostí a pomoci.

Z tohto dôvodu na slávnosť svätého Jozefa zveríme pod jeho ochranu všetky stanice Rádií Mária vo svete spoločnou modlitbou:

Svätý Jozef, utiekame sa k tebe ako Svetová rodina Rádia Mária. Naše poslanie sme zverili  tvojej najsvätejšej Neveste a teraz s dôverou prosíme aj teba o tvoju otcovskú ochranu. Teba, múdreho a verného služobníka, ktorého Pán ustanovil za pána svojho domu, živiteľom a ochrancom svojho Spasiteľa, si volíme za svojho ochrancu, správcu a orodovníka: ochraňuj veľkú rodinu poslucháčov Rádia Mária, najmä všetkých chorých, trpiacich a umierajúcich. Ochraňuj všetkých dobrovoľníkov a zamestnancov a sprevádzaj ich v službe v Pánovej vinici. Veď nás všetkých na ceste k svätosti a zachovaj nás v duchu jednoty a lásky, evanjelizácie a obetavosti. Ochraňuj všetky štúdiá, techniku, všetky vysielacie zariadenia, všetky komunikačné platformy a vzdiaľ od nich každý vplyv zlého. Pomôž nám, aby sme boli dobrí a verní správcovia zverených prostriedkov a príležitostí, aby sa všetko stalo plodným pre Božie kráľovstvo. Tvojmu mocnému príhovoru zverujeme všetky naše finančné a materiálne potreby, najmä v nových rádiách, ako aj potreby rádií v chudobných krajinách. Tebe zverujeme hľadanie nových, schopných a kvalifikovaných zamestnancov a dobrovoľníkov. Tebe zverujeme rozvoj a rozširovanie Rádia Mária vo všetkých oblastiach jeho poslania. Ty nás predchádzaj a zaveď aj do nových krajín a regiónov, kdekoľvek je potrebné zachraňovať duše. Svätý Jozef, ako si kedysi ochraňoval a previedol cez všetky nebezpečenstvá Svätú rodinu, tak spoľahlivo sprevádzaj cez túto bolestnú dobu aj Svetovú rodinu Rádia Mária a vzhliadni svojimi otcovskými očami na každého jedného z nás. Amen.

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE