podcast donations
Práve počúvate:

Novinky

Sedembolestný ruženec z Kibeho

17 februára 2023

Túto modlitbu aj spolu s brožúrkou zamyslení nájdete v našom DARČEKOVE.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Verím v Boha…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,
3 x Zdravas Mária…
a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke…,
Sláva Otcu…,

Nasleduje 7 x 7 modlitba Zdravas‘ Mária podobne ako v klasickom ruženci:
Otče náš…,
1. 7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

2. …Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala…,
3. …Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…,
4. …Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste…,
5. …Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať…,
6. …Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí…,
7. …Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila…,

Po poslednom nasleduje 3x modlitba Zdravas Mária s doplnkom:
…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.
Amen.

Na koniec sa prežehnáme znakom svätého Kríža.
_______________

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE