RIADITEĽ

Príhovor programového riaditeľa

Je pre mňa veľkou cťou pracovať v rádiu, ktoré sa s Vami modlí, prežíva Vaše radosti aj starosti, približuje a prehlbuje poznanie učenia Cirkvi, napomáha životu s Božím slovom a sprostredkuje svedectvá obrátenia a zároveň napomáha aj osobnému rozvoju osobnosti poslucháčov. Našu pozornosť zameriavame na všetky vekové skupiny a všetky typy ľudí, zahŕňa nielen tých, ktorí sú blízko Cirkvi, ale aj tých, ktorí sú ďaleko od nej.

Vysielací program má tri hlavné piliere: modlitba, katechéza a osobný rozvoj. Počas celého dňa sa budeme spoločne modliť celý svätý ruženec so všetkými tajomstvami, sláviť svätú omšu, recitovať liturgiu hodín. Nielen formou prednášok, ale aj diskusiami a otázkami poslucháčov budeme hlbšie preberať náuku Cirkvi. Nie sme odtrhnutí od reálneho života, a preto súčasťou programu bude aj sociálna a kultúrna podpora, zdravá zábava a vysielanie živých omší z rôznych farností z celého Slovenska.

V našom rádiu nenájdete reklamu a ani politické spravodajstvo, relácie pripravujú dobrovoľníci a celý chod rádia je podporovaný iba Božou prozreteľnosťou cez milodary jednotlivých poslucháčov. Na to, aby sme mohli spĺňať našu misijnú činnosť potrebujeme predovšetkým Vaše modlitby, zapojenie sa do živého vysielania, dobrovoľnícku službu a finančnú podporu. Rádio Mária je tu pre Vás a môže vysielať len vďaka Vám.

otec Martin Jarábek, programový riaditeľ 

 

Napíšte riaditeľovi


Current track

Title

Artist

Prevezmite aplikáciu pre telefón s Androidom alebo pre spoločnosť Apple