podcast donations

Novinky

Program vysielania od 21.12.2020 do 27.12.2020

21 decembra 2020

Program vysielania
21.12. – 27.12.2020

 

Pondelok 21. decembra 2020

 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu – české
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:00 – Horčičné zrnko s o. Róbertom Balekom, téma: Prežívanie sv. omše
– 14:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Juraj Gonšor, téma: Keď Mária bola malá
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Radosť z viery, hosť: Oľga Merkovič, téma: Advent a Vianoce v Medžugorí
– 17:00 – Vešpery
– 17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 19:50 – Premodlime Slovensko – deviatnik Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Zamyslenie bratov gréckokatolíkov so Stanislavom Bujdom, téma: Gréckokatolícke Vianoce, repríza, možnosť telefonovať otázky
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 23:00 – Chrámy a ich patróni, repríza

 

Utorok 22. decembra 2020

 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánskeho rozhlasu zo záznamu – české
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 14:00 – Horčičné zrnko s Martinom Rypákom, téma: Prežívanie adventného času počas covidovej epidémie
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Katalin Lantos Borbely, téma: CD Acapella Christmas
– 17:00 – Vešpery
– 17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 – Sv. omša z Farského kostola Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:50 – Premodlime Slovensko – deviatnik Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Radosť z viery, hosť: Eleonóra Klepáčová, téma: Adventné zvyky a tradície
– 21:15 – Svätec dňa
– 21:45 – Kompletórium
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Streda 23. decembra 2020

 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 09:00 – Živé slovo – čítanie Svätého písma – Nový zákon
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina
– 11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova za všetkých členov Rodiny Rádia Mária
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:30 – Živé slovo – čítanie Svätého písma – Nový zákon
– 13:15 – Posvätný ruženec
– 14:00 – Horčičné zrnko s Jurajom Švecom, téma: 6. Božie prikázanie, repríza
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania
– 15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
– 16:00 – Uteš môj ľud – relácia so zástupcami nadácie ACN
– 16:30 – Chrámy a ich patróni – putujte s nami naprieč Slovenskom spoznávajte vzácne chrámy a ich významných patrónov
– 17:00 – Vešpery
– 17:20 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 19:00 – Premodlime Slovensko
– 20:00 – Rozhovory zo štúdia
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Štvrtok 24. december 2020

 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 09:00 – Vianočný príbeh
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Štyri adventné sviece
– 11:00 – Živé slovo – čítanie Svätého písma – Nový zákon
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:30 – Vianočný príbeh
– 13:15 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 14:00 – Radosť z viery, Radosť z viery, hosť: etnologička Eleonóra Klepáčová, téma: Vianočné zvyky a tradície na Slovensku
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania
– 15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ, téma: Svätý Jozef
– 16:00 – Vianočný príhovor o. Martina
– 17:00 – Vešpery
– 17:30 – Vianočný príbeh
– 18:00 – Anjel Pána
– 18:10 – Radosť z viery
– 19:00 – Premodlime Slovensko
– 20:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 23:00 – Horčičné zrnko – Vianočné zamyslenie s o. Radoslavom Rajčákom

 

Piatok 25. decembra 2020

 

– 06:05 – Vianočné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 09:00 – Vianočný príbeh
– 09:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 10:30 – Živé slovo – čítanie Svätého písma – Nový zákon
– 11:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Vianočné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:10 – Vianočný príbeh
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:15 – Posvätný ruženec (radostný)
– 14:00 – Horčičné zrnko – Vianočný príhovor o. Antona Strholca
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Radosť z viery
– 17:00 – Vešpery
– 17:30 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 17:50 – Vianočné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 – Horčičné zrnko – Vianoce a Svätá zem
– 19:00 – Premodlime Slovensko
– 20:00 – Vianočný koncert – Nebeská muzika
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Sobota 26. decembra 2020

 

– 06:05 – Vianočné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Večeradlo s členmi Mariánskeho kňazského hnutia
– 09:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 10:30 – Chrámy a ich patróni
– 11:00 – Rozhovory zo štúdia, téma: Pomoc núdznym, repríza
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:05 – Vianočné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:10 – Poklad viery s o. Martinom
– 13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 14:00 – To najlepšie z týždňa
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:30 – Poklad viery s o. Martinom
– 17:00 – Vešpery
– 17:30 – Vianočný príbeh
– 18:00 – Anjel Pána, Horčičné zrnko
– 19:00 – Premodlime Slovensko
– 20:00 – Radosť z viery – Vianoce v Komunite Blahoslavenstiev

 

Nedeľa 27. decembra 2020

 

– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (radostný)
– 09:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 10:30 – To najlepšie z týždňa
– 12:00 – Anjel Pána, Poklad viery – katechéza o. Martina
– 13:00 – Po stopách svätých, vysielanie pre žiakov ZŠ
– 13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 14:00 – Horčičné zrnko – Mária, príklad nádeje, Martin Rypák
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:30 – Chrámy a ich patróni, repríza
– 16:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
– 17:00 – Vešpery
– 17:30 – Posvätný ruženec (svetla)
– 18:00 – Anjel Pána
– 18:10 – Dejiny Cirkevného práva, repríza
– 19:00 – Premodlime Slovensko
– 20:00 – Vianočný koncert – Terchovská muzika

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE