podcast donations

Novinky

Program vysielania od 18.1. do 24.1.2021

17 januára 2021

Program vysielania
18.1. – 24.1.2021

 

Pondelok 18. januára 2021

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Nové víno
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16a)
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:30 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 – Horčičné zrnko s o. Róbertom Balekom, téma: Prežívanie sv. omše
14:20 – Hudobné pozdravy
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Radosť z viery, hosť: Ján Grešner zo skupiny PiarMusic
17:00 – Vešpery
17:20 – Posvätný ruženec (radostný)
18:30Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
po sv. omši – Premodlime Slovensko
20:00 – Päť minút pre Boha – päť minút pre seba
20:10 – Zamyslenie bratov gréckokatolíkov so Stanislavom Bujdom, téma: Gréckokatolícke Vianoce 2, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
23:00 – Chrámy a ich patróni, repríza

  

Utorok 19. januára 2021

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Vernosť Bohu a človeku
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás“ (Jn 15, 4a)
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:30 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
14:00 – Dejiny Cirkvi s o. Ľuboslavom Hromjákom
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Klenoty našich predkov, hosť: Ján Urminský, téma: Stredoveká Trnava 3
17:00 – Vešpery
17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
18:30 Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
19:00 – Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
20:00Päť minút pre Boha – päť minút pre seba
20:10 – Radosť z viery, téma: Svedectvo viery Kláry Kollárovej, repríza
21:15 – Svätec dňa
21:45 – Kompletórium
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Streda 20. januára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Záchranca
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Jn 15, 12b)
11:00 – Svätá omša za členov Rodiny Rádia Mária
12:00 – Anjel Pána
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
12:45 – Svätec dňa
13:15 – Posvätný ruženec (svetla)
14:00 – Horčičné zrnko s o. Jánom Ďuricom, SJ, téma: Úvod do Knihy Žalmov
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
16:00 – Uteš môj ľud – relácia so zástupcami pápežskej nadácie ACN
17:00 – Vešpery
17:20 – Posvätný ruženec
18:30 – Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Päť minút pre Boha – päť minút pre seba
20:10 – Rozhovory zo štúdia, hosť: mladí zo združenia ZMM, téma: Animátorstvo – dar od Boha, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

 Štvrtok 21. januára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina
11:00 –Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:30 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
14:00 – Horčičné zrnko s Martinom Rypákom, téma: Svätý Jozef
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
16:00 – Modlitby za kňazov
17:00 – Vešpery
17:20 – Posvätný ruženec (svetla)
18:30 –Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Päť minút pre Boha – päť minút pre seba
20:10 – Radosť z viery, hosť: sr. Lamiya Jalilová – saleziánka, téma: Evanjelizácia cez sociálne siete, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Piatok 22. januára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (svetla)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Vyvolení
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistý pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Jn 15, 3)
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:30 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
12:45 – Chrámy a ich patróni
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
14:00 – Dejiny cirkevného práva s o. Radoslavom Šaškovičom
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. téma: Spomienka na 100. výročie narodenia A. Neuwirtha
17:00 – Vešpery
17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
18:30 Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00Päť minút pre Boha – päť minút pre seba
20:10 – Godzone Podcast, hosť: o. Ján Holubčík, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

 Sobota 23. januára 2020

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
09:00 – Večeradlo s členmi Mariánskeho kňazského hnutia
10:30 – Chrámy a ich patróni – putujte s nami naprieč Slovenskom spoznávajte vzácne chrámy a ich významných patrónov
11:00 – Radosť z viery, hostia: Marek Poláček, Ján Miklášik, téma: Exodus 90 – pôstna výzva pre mužov, repríza
12:00 – Anjel Pána
12:10 – Poklad viery s o. Martinom
13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
14:00 – To najlepšie z týždňa
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Poklad viery s o. Martinom
17:00 – Vešpery
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný)
18:00 – Anjel Pána, Horčičné zrnko
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Vlastnou cestou, hosť: Martin Augustín Dvornický, raper a evanjelizátor, repríza

 

  Nedeľa 24. januára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00To najlepšie z týždňa
10:15 – Posvätný ruženec (radostný)
11:00Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave
12:00 – Anjel Pána, Poklad viery – katechéza o. Martina
13:00 – Po stopách svätých, vysielanie pre žiakov ZŠ, téma: Katarína Sienská, repríza
13:15 – Posvätný ruženec (svetla)
14:00 – Horčičné zrnko s Jurajom Švecom, téma: 6. Božie prikázanie 2, repríza
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Chrámy a ich patróni, repríza
16:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Modlitba chvály, repríza
17:00 – Vešpery
17:30 – Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 – Anjel Pána
18:10 – Dejiny Cirkevného práva, repríza
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – To najlepšie z týždňa – CoolTime, hosť: Kristína Muchová, Matej Poljak, Michal Židek, téma: Stretnime sa na diaľku – duchovná formácia mladých, repríza

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE