podcast donations

Novinky

Program vysielania od 14.12. do 20.12.2020

13 decembra 2020

Program vysielania
14.12. – 20.12.2020

 

Pondelok 14. decembra 2020

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu – české
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:00 – Horčičné zrnko s o. Róbertom Balekom, téma: Prežívanie sv. omše
– 14:20 – Hudobné pozdravy
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Radosť z viery, hosť: etnologička Eleonóra Klepáčová, téma: Vianočné zvyky a tradície na Slovensku
– 17:00 – Vešpery
– 17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– Po sv. omši – Premodlime Slovensko – modlitba gréckokatolíckeho ruženca svetla
– 20:00 – Zamyslenie bratov gréckokatolíkov s o. Rastislavom Čížikom, téma: Gréckokatolícke Vianoce, možnosť telefonovať otázky
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, repríza
– 23:00 – Chrámy a ich patróni, repríza

 

Utorok 15. decembra 2020

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánskeho rozhlasu zo záznamu – české
– 11:45 – Svätec dňa
– 11:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 14:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Katalin Lantos Borbély z vokálnej skupiny For You
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Klenoty našich predkov, hosť: Jozef Urminský, téma: Stredoveká Trnava alebo prvé slobodné kráľovstvo 2
– 17:00 – Vešpery

– 17:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 – Sv. omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Radosť z viery, hosť: Doc. S. Hunyadyová, téma: Supervízia, repríza<
– 21:15 – Svätec dňa
– 21:45 – Kompletórium
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Streda 16. decembra 2020
 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova za všetkých členov Rodiny Rádia Mária
– 11:45 – Svätec dňa
– 11:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi
– 14:00 – Horčičné zrnko s Jurajom Švecom, téma: 6. Božie prikázanie, repríza
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
– 16:00 – Radosť z viery, hosť: Oľga Merkovič, téma: Advent a Vianoce v Medžugorí
– 17:00 – Vešpery
– 17:20 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 17:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Rozhovory zo štúdia
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Štvrtok 17. december 2020
 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
– 14:00 – Horčičné zrnko s Martinom Rypákom
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
– 16:00 – Modlitby za kňazov
– 17:00 – Vešpery
– 18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Rozhovory zo štúdia, téma: Pomoc núdznym
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Piatok 18. decembra 2020
 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
– 09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
– 09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
– 10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
– 11:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu – české
– 11:30 – Svätec dňa
– 11:40 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
– 12:30 – Správy z Vatikánu
– 12:45 –  Chrámy a ich patróni
– 13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
– 14:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Včelár Lukáš Kaplán, téma: Produkty včiel
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
– 16:00 – Radosť z viery, hosť: sr. Lucia Konštiaková, učiteľka, téma: Deti a čas predvianočný
– 17:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:00 – Vešpery
– 18:20 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 18:50 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:55 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Godzone Podcast
– 21:15 – Svätec dňa
– 22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, repríza
– 23:00 – Radosť z viery, repríza

 

Sobota 19. decembra 2020
 

– 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (bolestný)
– 09:00 – To najlepšie z týždňa
– 10:30 – Chrámy a ich patróni
– 11:00 – To najlepšie z týždňa
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 12:10 – Poklad viery s o. Martinom
– 13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 14:00 – To najlepšie z týždňa
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:30 – Poklad viery s o. Martinom, repríza
– 16:00 – Večeradlo
– 17:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 18:00 – Vešpery
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Radosť z viery

 

Nedeľa 20. decembra 2020

 – 06:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 07:45 – Ranné chvály
– 08:00 – Posvätný ruženec (radostný)
– 09:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave
– 10:30 – To najlepšie z týždňa
– 12:00 – Anjel Pána
– 12:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 13:00 – Po stopách svätých, vysielanie pre žiakov ZŠ
– 13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
– 14:00 – Adventné zamyslenie dona Jozefa Luscoňa
– 15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
– 15:30 – Chrámy a ich patróni, repríza
– 16:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina – záznam
– 17:00 – Vešpery
– 17:30 – Posvätný ruženec (svetla)
– 18:00 – Anjel Pána
– 18:05 – Adventné zamyslenie sestier saleziánok
– 18:10 – Horčičné zrnko
– 18:50 – Deviatnik – Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
– 20:00 – Adventný benefičný koncert Maltézskej pomoci Slovensko pre starších a opustených ľudí bez domova – naživo
 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE