podcast donations

Novinky

Program vysielania od 12.4. do 18.4.2021

11 apríla 2021

Program vysielania
12.4. – 18.4.2021

 

Pondelok 12. apríla 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec (slávnostný) – Pompejská novéna
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Narodení z ducha
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Božie milosrdenstvo
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 – Horčičné zrnko s o. Róbertom Balekom, téma: Otče náš  
14:20 – Hudobné pozdravy
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Radosť z viery, hosť: apikonzultantka Iveta Krajňáková, téma: Blahodarné účinky darov včelieho úľa 2
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30Posvätný ruženec (radostný) – Pompejská novéna
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko – Pompejská novéna (bolestný r.)
20:00 – CoolTime – relácia pre mladých telom aj dušou, hosť: Ivan Petro z projektu Godzone, téma: Čím žije tím Godzone?
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
23:00 – Chrámy a ich patróni, repríza

 

Utorok 13. apríl 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný) – Pompejská novéna
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, téma: Vyzdvihnutý od zeme
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Modlitba v spoločenstve so svätými – Meditácia nad katechézou Svätého Otca Františka
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný) – Pompejská novéna
14:00 – Horčičné zrnko s P. Jánom Ďuricom, SJ, téma: Žalm 107
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie, repríza
16:00 – Vlastnou cestou, hosť: Ján Mikuško, člen spoločenstva Piar, téma: Evanjelizácia mladých
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný) – Pompejská novéna
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
20:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: Petr Novák – zakladateľ zariadenia Nová šance, ktoré pomáha bývalým väzňom začleniť sa do bežného života téma: Vstaň a poď
21:15 – Svätec dňa
21:45 – Kompletórium
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Streda 14. apríl 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný) – Pompejská novéna
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Veriť v Ježiša
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Ježiš z Nazareta, jediná osoba – meditácia nad katechézou Kard. R. Cantalamessu
11:00 – Svätá omša za členov Rodiny Rádia Mária
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný) – Pompejská novéna
14:00 – Horčičné zrnko s Jurajom Švecom, téma: 8. Božie prikázanie, 2. časť,
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ, téma: Dávid, repríza
16:00 – Radosť z viery – hostky: Broňa Marcineková a Mária Spodniaková, téma: Ženská pôstna výzva – pohľad späť, repríza
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (slávnostný) – Pompejská novéna
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Rozhovory zo štúdia, hosť: PaedDr. Marcela Bagínová – sr. Damiána, téma: Služba životom
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Štvrtok 15. apríla 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný) – Pompejská novéna
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Dávať Ducha bez miery
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Meditácia nad katechézou Svätého Otca Františka
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (svetla) – Pompejská novéna
14:00 – Horčičné zrnko s P. Brankom Jozefom Tupým, téma: Spiritualita sv. Terezky z Lisieux
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Modlitby za kňazov
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný) – Pompejská novéna
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Linka duchovnej pomocimodlitby a príhovory o. Martina za úmysly poslucháčov
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Piatok 16. apríla 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný) – Pompejská novéna
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Sám na vrchu
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, téma: Prvorodený z mnohých bratov – meditácia nad katechézou Kard. R. Cantalamessu
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
12:45 – Chrámy a ich patróni
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný) – Pompejská novéna
14:00 – Dejiny cirkevného práva s o. Radoslavom Šaškovičom, repríza
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Teológia tela s o. Marošom Lovičom, téma: Kto si a kým sa máš stať
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný)
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – CoolTime – relácia pre mladých telom aj dušou, hosť: Ivan Petro z projektu Godzone, téma: Čím žije tím Godzone?, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 

Sobota 17. apríla 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec (radostný) – Pompejská novéna
09:00 – Klenoty našich predkov, hosť: Mgr. Ján Urminský, téma: Stredoveká Trnava 2, repríza
09:45 – Horčičné zrnko s P. Brankom Jozefom Tupým, téma: Predobrazy v Starom zákone – Abrahám a Izák repríza
11:00 – Horčičné zrnko
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná, svätec dňa
12:30 – Chrámy a ich patróni – putujte s nami naprieč Slovenskom spoznávajte vzácne chrámy a ich významných patrónov
13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný) – Pompejská novéna
14:00 – Hodinka s naším hosťom – nová relácia s Pavlom Konštiakom, hostka: heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková z Kysúc, téma: Rozdávať radosť piesňami, 2.časť
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Poklad viery s o. Martinom, repríza
17:00 – Vešpery
17:10 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný) – Pompejská novéna
18:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Radosť z viery, hosť: o. Benjamín Kosnáč, kňaz , ktorý takmer 20 rokov žil a pôsobil v USA ako slovenský duchovný a do tamojšej kultúry i kresťanského prežívania priniesol obrovský kus slovenskej jedinečnosti, téma: S Bohom môžeš meniť svet
21:45 – Kompletórium

 

Nedeľa 18. apríla 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Radosť z viery, hostia: Daniela Petrášová, Slovenská katolícka charita, téma: Pomoc v zahraničí, repríza
09:00 – Posvätný ruženec (radostný) – Pompejská novéna
09:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Gorazda v Nitre
11:00 – Radosť z viery, hosť: apikonzultantka Iveta Krajňáková, téma: Blahodarné účinky darov včelieho úľa 2, repríza
12:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná
12:20 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
13:00 – Po stopách svätých, vysielanie pre žiakov ZŠ, téma: Dávid, repríza
13:15 – Posvätný ruženec (bolestný) – Pompejská novéna  
14:00 – Naši oslávenci – nová gratulačná relácia s Pavlom Konštiakom pri príležitosti životných, pracovných a rodinných jubileí či iných udalostí, blahoželania posielajte na: hudobnepozdravyrms@gmail.com, vždy do stredy do 18:00
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Chrámy a ich patróni
16:00 – Poklad viery s o. Martinom, téma: Modlitba v spoločenstve so svätými – Meditácia nad katechézou Svätého Otca Františka, repríza
17:00 – Vešpery
17:15 – Litánie k sv. Jozefovi
17:30 – Posvätný ruženec (slávnostný) – Pompejská novéna
18:00 – Raduj sa, nebies Kráľovná + Dejiny cirkevného práva s o. Radoslavom Šaškovičom, repríza
19:00 – Premodlime Slovensko – Cesta svetla
20:00 – LikePreOrgan – relácia s učiteľkou organu Martou Gáborovou a jej hosťami
21:45 – Kompletórium
 

 

Zmena programu je vyhradená.

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE