podcast donations

Novinky

Program vysielania od 1.2. do 7.2.2021

31 januára 2021

Program vysielania
1.2. – 7.2.2021

 

 Pondelok 1. februára 2021

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Aké veľké veci urobil Pán?
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Čo je nové v Rádiu Mária?
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 – Horčičné zrnko s o. Róbertom Balekom, téma: Eucharistické modlitby  
14:20 – Hudobné pozdravy
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s Rádiom Mária Bosna a Hercegovina
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Radosť z viery, hostia: zástupcovia OZ Kresťania v meste, téma: Pomoc núdznym
17:00 – Vešpery
17:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Bartolomeja v Ružindole
po sv. omši – Premodlime Slovensko
20:00 – CoolTime, hosť: Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, Laura Ocilková, Jozef Mikloško ml., téma: Svätý Jozef – vzor mladých
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
23:00 – Chrámy a ich patróni, repríza

Utorok 2. februára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Moje oči uvideli spásu
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Obetovanie Pána
11:00 – Svätá omša z arcibiskupskej Kaplnky povýšenia Svätého kríža v Trnave, celebruje: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
12:45 – Svätec dňa
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
14:00 – Horčičné zrnko s P. Jánom Ďuricom, SJ, téma: Kniha Žalmov, 3. časť
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Radosť z viery, hosť: Andrea Ággová, téma: Cesta viery
17:00 – Vešpery
17:30 – Svätá omša z Farského kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole
19:00 – Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
20:00 – Radosť z viery, hosť: Lukáš Kaplán, téma: Produkty včiel, repríza
21:15 – Svätec dňa
21:45 – Kompletórium
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

Streda 3. februára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Ježiš pohoršuje?
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi – Svätý Jozef – vychovávateľ Ježiša
11:00 – Svätá omša za členov Rodiny Rádia Mária
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec (svetla)
14:00 – Horčičné zrnko s Jurajom Švecom, téma: 6. Božie prikázanie, 3.časť, repríza
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
16:00 – Uteš môj ľud – relácia so zástupcami nadácie ACN
17:00 – Vešpery
17:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Bartolomeja v Ružindole
19:00 – Premodlime Slovensko – adorácia z Kaplnky Matky vteleného Slova
20:00 – Rozhovory zo štúdia, hostia: členky spoločenstva Efata, téma: Ženská pôstna výzva, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

  Štvrtok 4. februára 2021

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Treba pokánie?
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Meditácia nad katechézou pápeža Františka
11:00 – Svätá omša z Kostola sv. Mikuláša v Jarovciach
11:30 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
14:00 – Horčičné zrnko s Martinom Rypákom, téma: Liturgický rok, repríza
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
15:30 – Po stopách svätých – vysielanie pre žiakov ZŠ
16:00 – Modlitby za kňazov so združením Modlitby za kňazov
17:00 – Vešpery
17:30 – Svätá omša z Farského kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Rozhovory o hudbe, hosť: Monika Ližbetin, speváčka a hudobníčka, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

Piatok 5. februára 2021

07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec s poslucháčmi (svetla)
09:00 – Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi, téma: Stratiť hlavu
10:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi, téma: Sv. Jozef – spravodlivý muž a manžel
11:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
11:45 – Svätec dňa
12:00 – Anjel Pána, liturgia hodín
12:30 – Správy z Vatikánu zo záznamu
12:45 – Chrámy a ich patróni
13:15 – Posvätný ruženec s poslucháčmi
14:00 – Dejiny cirkevného práva s o. Radoslavom Šaškovičom
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 – Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina, repríza
16:00 – Radosť z viery, hostia: Victoria a Robert de Hoxar z Liverpoolu, téma: Svedectvo manželov, ktorí vedú semináre Otcovo srdce
17:00 – Vešpery
17:30 – Svätá omša z Farského kostola sv. Bartolomeja
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Vlastnou cestou, hosť: raper a evanjelizátor Martin Augustín Dvornický, repríza
21:15 – Svätec dňa
22:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza

 Sobota 6. februára 2020

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Horčičné zrnko s Martinom Rypákom, téma: sv. Maximilián Kolbe, repríza
09:00 – Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova, Rádio Mária
09:45 – Večeradlo z Kaplnky Matky vteleného Slova
11:00 – Radosť z viery, hosť: Pavol Konštiak, téma: S vierou v prvej línii, repríza
11:30 – Chrámy a ich patróni – putujte s nami naprieč Slovenskom spoznávajte vzácne chrámy a ich významných patrónov
12:00 – Anjel Pána
12:10 – Poklad viery s o. Martinom, repríza
13:15 – Posvätný ruženec (slávnostný)
14:00 – To najlepšie z týždňa
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Poklad viery s o. Martinom, repríza
17:00 – Vešpery
17:30 – Posvätný ruženec (bolestný)
18:00 – Horčičné zrnko
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – Radosť z viery
21:45 – Kompletórium

 Nedeľa 7. februára 2021

 07:45 – Ranné chvály
08:00 – Posvätný ruženec (radostný)
09:00 – Svätá omša z Farského kostola sv. Bartolomeja v Ružindole
10:15 – Klenoty našich predkov, hosť: Emília Bachratá, téma: Mária Hollosyová, prvá módna návrhárka a exkluzívna výšivkárka v monarchii, 2. časť, repríza
11:15 – Kresťan a peniaze, téma: Ako zvládnuť krízu?, repríza
12:00 – Anjel Pána, Poklad viery – katechéza o. Martina
13:00 – Po stopách svätých, vysielanie pre žiakov ZŠ, téma: Medžugorie, repríza
13:20 – Posvätný ruženec (svetla)
14:00 – Horčičné zrnko s P. Jánom Ďuricom, téma: Úvod do Knihy Žalmov, 3. časť, repríza
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Chrámy a ich patróni, repríza
16:00 – Poklad viery – katechéza o. Martina, repríza
17:00 – Vešpery
17:30 – Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 – Anjel Pána + Horčičné zrnko
19:00 – Premodlime Slovensko
20:00 – CoolTime, hosť: Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, Laura Ocilková, Jozef Mikloško ml., téma: Svätý Jozef – idol mladých, repríza
21:45 – Kompletórium

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE