podcast donations

Modlili sme sa spolu s deťmi

17 októbra 2019

Rádio Mária Slovensko sa zapojilo do iniciatívy ACN – Milión detí sa modlí ruženec. Zoskupilo tak v modlitbe okolo 500 detí prostredníctvom svojho vysielania.
Podujatie svojou účasťou podporili žiaci Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch a žiaci, pedagógovia a všetci ostatní zamestnanci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne. Miestom detskej modlitby bola aj Kaplnka Matky vteleného Slova, ktorú navštívili deti z farnosti Marianka a deti dobrovoľníkov.
Vďaka všetkým skupinám účastníkov prinieslo rádio svojim poslucháčom kompletný posvätný ruženec. Spoločným úmyslom modliacich bola prosba za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE