podcast donations

Cirkev

PRÍHOVOR SV. OTCA FRANTIŠKA

14 októbra 2018

Aj dnes sú aktuálne slová Sv. Otca, ktoré zazneli na súkromnej audiencii 29.10.2015. Prinášame ich na povzbudenie a prehĺbenie.

Drahí bratia a sestry,

Srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí tvoríte „Svetovú rodinu Rádia Mária“. Ďakujem pánovi prezidentovi Emanuelovi Ferráriovi za jeho milé slová a ďakujem vám riaditelia rôznych vysielačov, ktorí pôsobia v približne sedemdesiatich krajinách na piatich kontinentoch. Prostredníctvom vás sú tu prítomné tváre a srdcia vašich poslucháčov, ktorí čoraz viac oceňujú a sledujú rozhlasové programy Rádia Mária a podporujú ho dobrovoľníckou prácou a milodarmi.

Rádio Mária si od svojho vzniku stanovilo cieľ pomáhať Cirkvi v evanjelizačnej činnosti; a to vlastným spôsobom, tak, že ste blízko k obavám a problémom ľudí, so slovami útechy a nádeje, ktoré sú ovocím viery a záväzku solidarity. Jasný a vysoký cieľ, sledovaný s odhodlanosťou a stálosťou, ktorý bol schopný získať nezvyčajnú pozornosť a nasledovanie.

Pri vykonávaní vášho zámeru dôverujete Prozreteľnosti, vďaka ktorej vám nikdy chýbali prostriedky pre každodenné potreby: na modernizáciu technológií, aby ste mali k dispozícii vždy aktuálne nástroje, a pre rozvoj Rádia, najprv v Taliansku a potom v mnohých krajinách sveta, s prekvapujúcou precíznosťou a rýchlosťou. V tomto ohľade je úlohou zachovať si skromný štýl, a to aj pri hľadaní vhodných nástrojov.

Šírenie Rádia Mária v mnohých prostrediach v odlišných kultúrach, jazykoch a tradíciách, je dobrá správa pre každého, pretože to ukazuje, že keď máte odvahu navrhnúť vysoko kvalitný obsah z jasnej príslušnosti ku kresťanstvu, iniciatíva je privítaná nad rámec najlepších očakávaní, niekedy dokonca aj medzi tými, ktorí snáď po prvýkrát prišli do kontaktu s evanjeliovým posolstvom. Ale to by nemalo byť príliš prekvapujúce, pretože Mária, Matka Božia a naša Matka, pod ktorej menom a ochranou je vaše rádio, Ona vždy nájde spôsob, ako dosiahnuť, z malých a skromných začiatkov, veľké diela.

Pozývam vás, aby ste vytrvali vo svojom záväzku, ktorý sa stal skutočným poslaním, s vernosťou evanjeliu a učiteľskému úradu Cirkvi a počúvaniu spoločnosti a ľudí, predovšetkým chudobných a marginalizovaných, tak, aby ste boli pre všetkých vašich poslucháčov východiskom a podporou. V skutočnosti, šírenie evanjelia a oddanosť Ježišovej Matke, vzbudzujúc lásku k Cirkvi a modlitbe, ponúka hodnotný „kanál“ na počúvanie krásnych zamyslení, učiť modliť sa, prehlbovať obsah viery, ktorý buduje a rozširuje horizonty. Rádio, sa tým spôsobom stáva prostriedkom, ktorý nielen komunikuje súhrn správ, myšlienok, hudbu bez spoločnej vodiacej nite, iba na rozptýlenie a snáď pre pobavenie, ale stáva sa v prvom rade nástrojom, na vyjadrenie nádeje, skutočnej nádeje, ktorá pochádza zo spásy prinesenej Kristom Pánom, a ponúkať dobrú spoločnosť mnohým ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Dnes ste prišli do Ríma z celého sveta, aby ste sa zamysleli nad tým, čo by sa dalo nazvať „charizmou Rádia Mária“. Toto rozhlasové vysielanie každodenne počuje viac ako 30 miliónov ľudí na svete a žije prostredníctvom príspevkov tisícky dobrovoľníkov, ktoré ponúkajú cennú službu v miestnej cirkvi a tiež pre občianske spolužitie. Všetci tí, ktorí počúvajú vaše programy vás poznajú ako rádio, ktoré dáva dostatočný priestor pre modlitbu, svedectvo, že keď sa otvoríme modlitbe, otvoria sa dvere, dokonca sa otvoria úplne dokorán Pánovi. Pritom máte ako vzor Pannu Máriu. Preto je potrebné milovať srdcom Márie, žiť a cítiť v súlade s Cirkvou. Z tohto dôvodu vás povzbudzujem, aby ste vždy pestovali „vnútornú záhradu“ modlitby, počúvali Božie slovo a využívali dobré čítanie na prehĺbenie vašej viery; inými slovami, aby ste robili to, čo ponúkate ostatným vo vašom programe. Tiež majte na pamäti, že dávate niečo veľké a jedinečné: Kresťanskú nádej, čo je oveľa viac než len duchovná útecha, pretože je založená na sile vzkriesenia, dosvedčovaná s vierou a skutkami lásky.

Dajme teda vaše rádio pod ochranný plášť Panny Márie, zamestnancov aj ich rodiny, vaše plány do budúcnosti i všetkých poslucháčov. Žehnám všetkým vám a vašej práci. A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE