podcast donations
Práve počúvate:

Nech Boh žehná všetkých účastníkov Behu lásky – MARIATHONU

13 marca 2023

Spoločne sme bežali Mariathon – Beh lásky, ktorý je pre každého veriaceho príležitosťou konať skutky lásky. Dni Mariathonu opäť ukázali, ako je veľmi dôležité veriť Bohu a sile spoločenstva ľudí ochotných konať dobro. Aktívna účasť i silné svedectvá nás udržiavajú v pokore a vďačnosti za Rodinu Rádia Mária.

K dnešnému dňu sa podarilo vyzbierať sumu 15 287,33 €, čo predstavuje financovanie nákladov na 15 dní vysielania.

Všetkým, ktorí sa akokoľvek zúčastnili tohto Mariathonu – Behu lásky vyprosujeme Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a sv. Jozefa.

Mariathonu – Behu lásky sme sa zúčastňovali:

1. Modlitbou, adoráciou na diaľku
Podporili ste  Mariathon modlitbami a adoráciou tam, kde ste sa nachádzali. Modlitba má najväčšiu silu, keď sa k nej pripojí čo najviac ľudí.

2. Adoráciou v kaplnke Matky vteleného Slova 
Počas dvoch dní Mariathonu (od 16.03. do 17.03. v čase od 09:00 do 21:00) ste osobne  navštívili  Rádio Mária v Bratislave, pozdravili ste nás a zároveň sa modlili pri Oltárnej sviatosti a spoločne sme sa modlili aj za vaše úmysly.

3. Prísľubom dobrovoľného milodaru

4. Odoslaním dobrovoľného milodaru 


TU VYPLŇTE FORMULÁR:

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE