podcast donations

Príhovor programového riaditeľa

Milí priatelia, poslucháči Rádia Mária.

Je pre mňa veľkou cťou pracovať v rádiu, ktoré sa s Vami modlí, prežíva Vaše radosti aj starosti, približuje a prehlbuje poznanie učenia Cirkvi, napomáha životu s Božím slovom a sprostredkuje svedectvá obrátenia a zároveň napomáha aj osobnému rozvoju osobnosti poslucháčov.

Našu pozornosť zameriavame na všetky vekové skupiny a všetky typy ľudí, zahŕňa nielen tých, ktorí sú blízko Cirkvi, ale aj tých, ktorí sú ďaleko od nej.

Vysielací program má tri hlavné piliere: modlitba, katechéza a osobný rozvoj. Počas dňa sa spoločne pomodlíme celý posvätný ruženec so všetkými 20-timi tajomstvami. Denne slávime svätú omšu a Liturgiu hodín.

Nielen formou prednášok, ale aj diskusiami a otázkami poslucháčov hlbšie preberáme náuku Katolíckej cirkvi. Nie sme odtrhnutí od reálneho života, a preto súčasťou programu je aj sociálna a kultúrna podpora, zdravá zábava a vysielanie živých relácií a rozhovorov.

Okrem prenosu modlitieb a svätých omší z našej Kaplnky Matky vteleného Slova v Bratislave sa snažíme sprostredkovať živý prenos svätých omší aj z rôznych farností z celého Slovenska.

V našom rádiu nenájdete reklamu a ani politické spravodajstvo, relácie pripravujú dobrovoľníci a celý chod Rádia Mária je podporovaný iba milodarmi jednotlivých poslucháčov. Pričom dôverujeme Božej Prozreteľnosti a Panne Márii.

Nato, aby sme mohli spĺňať naše poslanie potrebujeme predovšetkým Vaše modlitby, zapojenie sa do živého vysielania, dobrovoľnícku službu no a v neposlednom rade aj finančnú podporu. Rádio Mária je tu pre Vás! A vysielať môže len vďaka Vám a Vašej podpore.

Pomôžte nám šíriť na Slovensku radosť, pokoj a nádej Evanjelia.

ĎAKUJEME.

P. Bruno Branislav Donoval, OP

programový riaditeľ

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE