O NÁS

Rádio Mária je dnes globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. Skromné začiatky Rádia Mária boli v miestnej talianskej farnosti, Arcellasco, v provincii Como v 80-tych rokoch. V Taliansku je bežné, aby farnosti organizovali duchovné udalosti a katechetické semináre niekoľko týždňov, každých päť rokov. Vo farnosti Arcellasco mala miestna farnosť anténu postavenú na zvonici pre každého, kto sa chcel zúčastniť na cirkevných udalostiach vrátane chorých a iných, ktorí sa nemohli zúčastniť. Farníci ju privítali s nadšením a na základe veľkéhu úspechu sa rozhodli pokračovať v programoch vysielania. V takýchto skromných začiatkoch bola zriadená prvá stanica Rádio Mária – stanica, ktorá bola slabá v prostriedkoch, bohatá na modlitbu, ale pozorná pre tých, ktorí trpia. Do konca tohto desaťročia preniesla celoštátne vysielanie. Povzbudený nadšenými poslucháčmi, ďalším krokom bolo oslovenie talianskej diaspory v zahraničí, najprv v New Yorku cez satelit, nasledované Kanadou a potom v celej Európe. Čoskoro šírenie Rádia Mária zaznamenalo vývoj staníc v iných častiach sveta vrátane mnohých krajín v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a Oceánii. Takéto rozširovanie si vyžiadalo vytvorenie novej organizácie, ktorá by pomohla existujúcim a podporovala inštaláciu nových staníc Rádia Mária. V júni 1998 bolo vytvorené združenie Svetovej rodiny rádia Maria (WFRM), mimovládna organizácia. Dnes je Rádio Mária k dispozícii vo viac ako 71 krajinách sveta.

Láska k Božej Matke

Láska k Matke Božej je dušou Rádia Mária a preto túžba pomôcť Pánovej službe v diele záchrany duší je kľúčová pre jej existenciu. Názov Rádio Mária označuje vysielaciu stanicu, ktorá je inšpirovaná Pannou Máriou, a ktorá sa dáva k dispozícii a službu Božej Matke. Rádio Mária je jednoduchý a účinný nástroj na šírenie dobrej správy a pomáha ľuďom nájsť zmysel života v evanjeliu Ježiša Krista.

 

Súhlas (licencia) na sprístupňovanie diel slovenských autorov na tejto webstránke je udeľovaný prostredníctvom LITA, autorskej spoločnosti (www.lita.sk).


Current track

Title

Artist