podcast donations
Práve počúvate:

Novinky

Modlitba pred a po sv. omši

17 februára 2023

Pred sv. omšou:
Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Krista ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať anjelský chlieb, Kráľa kráľov, Pána nad vládcami, s takou úctivosťou a pokorou, s takou skrúšenosťou a nábožnosťou, s takou čistotou a vierou a s takým predsavzatím a úmyslom, aby to bolo na spásu mojej duše. Pomôž mi, prosím, prijať nielen sviatosť Pánovho tela a krvi, ale aj jej milosť a silu. Láskavý Bože, daj, aby som tak požíval telo tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktoréprijal z Márie Panny, aby som si zaslúžil začleniť sa do jeho tajomného tela a patriť k jeho údom. Najláskavejší Otče, daj aby som tvojho milovaného Syna, ktorého chcem prijať teraz na svojej životnej púti v zahalenej podobe, mohol raz vidieť z tváre do tváre. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

Po sv. omši:
Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším Telom a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je mi dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom viery a štítom dobrej vôle. Nech ma oslobodí od mojich chýb, nech zničí vo mne žiadostivosť a zmyselnosť, nech mi rozmnoží lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky čnosti. Nech ma pevne chráni proti osídlam všetkých nepriateľov, viditeľných i neviditeľných, nech dokonale utíši moje telesné a duševné hnutia. Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému Bohu a nech mi pomáha šťastlivo zakončiť môj život. Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika, na tú neopísateľnú hostinu, pri ktorej ty sám so svojím Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých si pravým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Autor: Sv. Tomáš Akvinský

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE