podcast donations

Novinky

Modlime sa novénu k Sv. Anne

10 júla 2021

Sv. Anna – matka Panny Márie

Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich avšak veľmi známa je aj ako patrónka slobodných žien, žien v domácnostiach i žien v práci, starých mám, či bezdetných.

Svätá Anna bola ženou veľkej lásky a cnosti. Svätá Anna a Svätý Joachim sú rodičia Panny Márie. Anna pochádzala z kňazskej rodiny  z Betlehema. Od 4. storočia dodnes sa ukazuje pri Ovčom rybníku v Jeruzaleme miesto, kde stál dom Anny a Joachima. Súčasne na tom mieste stojí v poradí tretí kostol. Anna a Joachim boli bezdetní. Po 40 ročnom manželstve sa Joachim v pokročilom veku vydal na púšť, kde sa 40 dní a nocí postil, pričom vrúcne prosil o potomstvo. Anna zasa prosila Boha vo svojom dome , aby z nej bol odňatý znak neplodnosti. Napokon boli vypočutí. Anjel im povedal, že sa im narodí dieťa. Keď sa narodila Mária, aby splnili predtým zložený sľub, odviedli svoje jediné dieťa do služby do svätyne.

 

Novéna ku sv. Anne

Modlitba ku sv. Anne

Ó, slávna svätá Anna,

Ty si plná milosrdenstva

voči tým, ktorí Ťa vzývajú, 

a plná lásky k tým, ktorí trpia. 

Obťažkaný bremenom svojich problémov

prichádzam k Tvojim nohám

a pokorne prosím, aby si za mňa orodovala,

keď sa porúčam pod Tvoju ochranu.

Prosím, odporuč ma Svojej dcére, 

Preblahoslavenej Panne Márii, 

a polož moje ťažkosti pred Ježišov trón, 

aby ich mohol láskavo vyriešiť. 

Neustále za mňa oroduj

až pokým nebudú moje prosby vyslyšané.

No predovšetkým pros, prosím, aby sa mi jedného dňa dostalo milosti

uzrieť Boha z tváre do tváre, 

a s Tebou, Pannou Máriu a všetkými svätými ho vo večnosti na veky chváliť. Amen 

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

Svätá Anna, pomáhaj mi teraz i v hodinu mojej smrti!

Láskavá svätá Anna, oroduj za mňa. 

 

1. deň

Drahá svätá Anna, teraz, keď začínam túto novénu ku Tvojej úcte, prichádzam ku Tebe a vkladám sa do Tvojej materinskej starostlivosti. Prosím, vypočuj moje modlitby a žiadosti.

Tiež mi pomôž začať tento čas modlitby s otvoreným srdcom voči láskavej Božej milosti. Daj mi silu začať nový život, ktorý vydrží naveky.

Prosím Ťa, požehnaná svätá Anna, aby si za mňa prosila u Svojej dcéry, u najsvätejšej Panny Márie. Skrze ňu nech prijmem ducha modlitby, pokory a Božej lásky.

1x Modlitba ku sv. Anne

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

Prosba za orodovanie

 

2. deň

Z hĺbky svojho srdca, drahá sv. Anna, Ti skladám svoju poctu a porosím Ťa, ukry ma pod plášť svojej materinskej ochrany. Pomôž mi očistiť si myšlienky a túžby. Veď moje rozhodnutia, aby všetko moje konanie bolo robené z lásky.

 

3. deň 

Drahá sv. Anna, bola si prvá, ktorá odpovedala na potreby Márii, matky nášho Spasiteľa. Počas jej detstva si ju ochraňovala, priviedla si ju do chrámu a zasvätila si ju službe Bohu.

Skrze moc, ktorú Ti zveril Boh, buď aj mojou matkou a ochrankyňou. Pomôž mi zveriť do Božích rúk mňa i mojich blízkych.

Pomáhaj mi v mojich skúškach a posilňuj ma v trápeniach.

 

4. deň

Drahá svätá Anna, s vierou, zbožnosťou a láskou si svoju dcéru si obetovala v chráme. S radosťou, ktorá v tej chvíli naplnila Tvoje srdce mi pomôž obetovať Bohu seba i svet.

Vezmi ma pod Svoju ochranu. Posilňuj ma v pokušeniach. Buď mojou matkou a pomôž mi žiť život svätosti a láske.

 

5. deň

Drahá svätá Anna, skrze špeciálnu Božiu priazeň, ktorou Ťa Boh obdaril, prosíme, oroduj za nás, keď sa k Tebe utiekame. Pomáhaj nám rásť v duchovnom bohatstve, ktoré si so sebou zoberieme do večnosti a veď nás v našich každodenných trápeniach.

Daj nám dar obrátenia a očisteného srdca. Pomôž nám neustále prijímať Kristovo evanjelium, aby sme tak boli za každých okolností v našich životoch pravými nasledovníkmi Krista.

 

6. deň

Drahá svätá Anna, očisti moje srdce od pýchy a sebalásky. Pomôž mi spoznať sa taký, ako naozaj som a učiť sa miernosti a jednoduchosti srdca.

Uvedomujem si veľkú lásku, ktorú mi Boh prejavuje. Pomôž mi odrážať túto lásku skutkami milosrdenstva a služby voči blížnym.

 

7. deň

Drahá sv. Anna, mocou a milosťou, ktorú do teba Boh vložil, vystri ku mne svoju pomocnú ruku. Obnov moju myseľ i moje srdce.

Svoju dôveru som vložil do tvojich modlitieb. Veď moje skutky podľa svojej dobroty a múdrosti. Vkladám sa do tvojho materského náručia.

Prihovor sa za mňa, aby som mohol prijať milosť viesť tu na zemi oddaný život a tak prijať večnú odmenu neba.

 

8. deň

Svätá Anna, Ty si priviedla na svet Máriu, ktorej nebeský Syn priniesol spásu nášmu svetu tým, že porazil smrť a všetkým ľuďom prinavrátil nádej. Pomôž mi modliť sa k tomu, ktorý sa pre lásku zaodel do ľudského tela.

Ochráň ma pred všetkým, čo odpútava môj pohľad od Božej tváre. Prihováraj sa, aby ma Boží Duch viedol vo všetkom, čo robím.

Drahá sv. Anna, nespusti zo mňa svoj starostlivý pohľad.

Pomôž mi niesť všetky moje kríže a neustále mi dodávaj odvahu.

 

9. deň

Drahá sv. Anna, prichádzam k záveru tejto novény ku Tvojej úcte.

Prosím, neprestaň počúvať mojej modlitby, hoci by som ich aj opakoval pričasto.

Vypros u Boha všetku pomoc, ktorú pre svoj život potrebujem. Nech je Tvoja štedrá ruka vždy nablízku, keď sa ocitnem v núdzi ja i moji blízky.

Drahá sv. Anna, modli sa aby som chválil a oslavoval Svätú trojicu naveky.

Zdroj:
https://catholicsaintmedals.com/saints/st-anne/
https://blog.zachej.sk/novena-ku-sv-anne/
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE