podcast donations

Eucharistické slávenie so Svätým Otcom – 05.05.2020

5 mája 2020

Pri sv. omši kňaz prečítal úryvok z Evanjelia podľa Jána, kde bol opísaný nepokoj a neistota Židov. Ježiš im vyčíta neveru, nie sú z jeho oviec. Ako môžeme vstúpiť do Ježišovho ovčinca, pýta sa pápež, jedine cez bránu, ktorou je Kristus. Máme však veľa vecí, ktoré nám bránia vstúpiť, na prvom mieste sú to bohatstvá tohto sveta, ktoré nahradili Božie miesto. Je to modla, ktorej sa klaniame. Ďalšou prekážkou je naša natvrdnutosť, kedy sa opierame o istotu zákona bez slobody Ducha. Sv. Otec spomenul jednu veľmi zbožnú ženu, ktorá bola na svadbe. Zúčastnili sa aj sv. omše s nedeľnou platnosťou. Na druhý deň si spomenula, že neboli čítané nedeľné čítania. Bola to zbožná žena chodila do spoločenstva, no povedala: nebola to platná omša.
Mnohým bráni akédia – démon poludnia, duchovná lenivosť, kedy robíme všetko možné, len nie duchovné veci. Je to istá forma sklamania, zatrpknutosti. Iní sa strácajú zas vo svetáckosti, robia kompromisy s týmto svetom. Ako poslednú prekážku spomenul v homíli pontifik klerikalizmus, ako vážnu chorobu cirkvi.
Po duchovnom sv. prijímaní nasledovala adorácia s meditáciou o. Martina nad pápežovými slovami a prenos sa zakľúčil eucharistickým požehnaním.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE