podcast donations
Práve počúvate:

Dobrovoľníctvo

Pomôžme Matke Božej pomáhať

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6,38).

Projekt Rádia Mária je založený na nenahraditeľnej úlohe dobrovoľníkov. Podľa talentov, ktoré majú od Pána pôsobia vo vysielaní, v šírení povedomia o Rádiu Mária, v administratívnej práci, technickej službe pri prenosoch a pod. Základom je duša dobrovoľníka zapálená túžbou pomáhať Panne Márii vykonávať jej dielo pokoja a lásky. Duch dobrovoľníctva je plameňom medzi všetkými spolupracovníkmi Rádia Mária, vrátane zamestnancov.

„Žatva je hojná a robotníkov málo! (Lk 10,2). Skúsenosti ukazujú, že veľkorysé prijatie Rádia Mária prináša veľa Milostí do sŕdc.

Nachádzame sa v období naliehavej výzvy na obrátenie a v závislosti od reakcie každého človeka je v stávke budúcnosť sveta. Byť misionárom – dobrovoľníkom v Rádiu Mária znamená robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme priniesli dobrú správu o spáse v Ježišovi Kristovi, jedinom Spasiteľovi. „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Mt 10, 40).

Všetci, ktorí sa chcú k nám pridať, sú vítaní!

Kontakt: tel.: +421 919 233 529

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom od prvých dní až dodnes za nezištnosť pre Rádio Mária!

Vyplnením nižšie uvedeného formulára nám môžete oznámiť svoj zámer stať sa dobrovoľníkom. Po vyplnení a odoslaní formulára vás budeme kontaktovať.

Formulár záujemcu o dobrovoľníctvo:

Hľadáme dobrovoľníkov pre tieto úlohy:

Moderátor

 • Využite svoj potenciál na moderovanie rozhovorov a diskusií so zaujímavými hosťami.
 • Sprevádzajte poslucháčov Rádia Mária počas dňa hovoreným slovom.
 • Pripravte si pútavé prednášky a podeľte sa o ne s našimi poslucháčmi.

Modlitebník

 • Bez pravidelnej modlitby by Rádio Mária nemohlo fungovať. Preto hľadáme
  dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitebného tímu Rádia Mária a
  obetovať pravidelné modlitby na úmysly nášho rádia.
 • Pozývame spoločenstvá i rodiny, ktoré by cítili túžbu viesť modlitby vo
  vysielaní Rádia Mária.

Informátor

 • V tíme Rádia Mária sú potrební aj dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s
  informovaním hostí na recepcii, zaznamenávať úmysly modlitieb, vykonávať
  jednoduché administratívne práce a baliť propagačné materiály.

Propagátor

 • Materiály, ktoré informujú o dianí v našom rádiu je potrebné šíriť medzi ľudí.
  Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s propagáciou vo farnostiach,
  spoločenstvách, rodinách, na spoločenských udalostiach a pútiach.

Strihač

 • Cieľom Rádia Mária je ponúkať živé vysielanie. Ale nie vždy stihnete svoje
  obľúbené relácie, preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s úpravou
  a strihaním záznamov relácií do archívu.

Obsluha mobilného štúdia

 • Neodmysliteľnou súčasťou vysielanie sú živé prenosy sv. omší z vašich
  farností. Na túto službu hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s
  obsluhou mobilného štúdia.

Grafik

 • Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s tvorbou obrázkov pre príspevky
  na Facebooku, navrhovanie letákov a plagátov.
  (Vyžaduje sa znalosť grafického programu)

Udržiavateľ poriadku

 • V našom rádiu potrebujeme aj ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať jednorazovo
  alebo pravidelne udržiavať poriadok v našich štúdiách, pretože je nevyhnutné,
  aby sme robili dielo pre Boha v priestoroch, v ktorých je poriadok a čistota.

Dobrovoľníčka Monika

Dobrovoľník Juraj

Dobrovoľníčka Zuzka


Dobrovoľník Andrej

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE