podcast donations

Darcovská SMS

Verejná zbierka je registrovaná na MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Informácie o využití finančných prostriedkov nájdete aj na  www.donorsforum.sk.

Rádio Mária Slovensko o.z. IČO 512 07 532 so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, informuje o vykonávaní verejnej zbierky povolenej od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa paragrafu 5 ods. 3 zákona č. 162/2014 Z.z. a zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-013772.
Zbierka je realizovaná na všeobecne prospešný účel v oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Peňažné prostriedky sa zhromažďujú na osobitnom účte zbierky SK23 1100 0000 0029 4404 8254 vedenom v Tatra banke, a.s. Čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Zbierka je realizovaná na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877. Výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS je 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS.

Darcovská SMS správa je správa, ktorá je spoplatnená sumou 2 Eurá. Rádio Mária Slovensko dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak darca pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Jednorazová podpora

Darca musí poslať SMS správu v tvare DMS MARIA na číslo 877. (v sieti operátorov O2, Orange, Telekom).

Zákazníci Telekomu majú SMS správu spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou.

Pravidelná podpora

Registrácia a priebeh služby

Služba je postavená na princípe predplatného.

Používateľ sa k odberu služby prihlási zaslaním SMS v tvare: DMS START MARIA na číslo 877

Registrácia k službe je týmto krokom dokončená a nasleduje zasielanie pravidelných DMS na telefónne číslo užívateľa.

Celkovo bude zaregistrovanému používateľovi zaslané v mesačných intervaloch v priebehu celej služby, do 31. mája 2021.

Užívateľ je prvýkrát spoplatnený prijatím DMS na svoj telefón ihneď po aktivácii služby a ďalej vždy po tridsiatich dňoch od dátumu, kedy mu bola odoslaná posledná DMS.

Deaktivácia služby

DMS pravidelnú podporu je možné kedykoľvek v jej priebehu zrušiť zaslaním SMS v tvare:

DMS  STOP MARIA na číslo 877

Výťažok použijeme na zabezpečenie súčasného vysielania a jeho rozšírenie do vzdialenejších farností.

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE