podcast donations

Liturgia

Advent

2 decembra 2018

Milí poslucháči Rádia Mária, začal sa nám požehnaný čas adventu. Tento čas je naplnený hlbokou symbolikou. Adventný veniec nám pripomína svojim tvarom nekonečnost Boha, veniec nemá ani začiatok a ani koniec. Postupne budeme zapaľovať sviece, čo symbolizuje Božiu trpezlivosť a postupnosť rastu našej viery. Počas ranných rorátnych sv. omší, ktoré majú svoj názov podľa prvého spevu – antifóny: “Roste nebesia z výsosti”, latinsky “Roráte coeli desuper.” Ticho a tma, príchod svetla, ktorým je Kristus. Boh ani k Eliášovi neprichádza v hluku, zhone, búrke, vetre, ale v jemnom vánku.

Využime naplno tento požehnaný čas adventu na stíšenie, vypnime svetlá mobilov a počítačov, aby sme nehľadali Ježiša v darčekoch, v palácoch, v hluku tohto sveta. Našim cieľom je Ježiš, pastieri aj mudrci od východu prichádzajú sa pokloniť Ježišovi. Vzdajme úctu Pánovi, ktorý prichádza. Marta sa snaží obsluhovať Ježiša, a pritom jedno je potrebné. Sedieť pri Jeho nohách a počúvať. Zmyslom tohto času teda nie je to, aby bolo všetko dokonale upratané, uvarené, nakúpené, vyzdobené, ale aby sme sa tešili na Ježišov príchod, aby sme sa aj my vedeli pokloniť Bohu a dať mu úctu, že prichádza. Lebo sa nám môže stať, že rýchlo stúpame po rebríku úspechu, no ten rebrík je opretý o nesprávnu stenu, a tak celá námaha výjde na zmar.

Zastavme sa, zodvihnime hlavu a kráčajme s očami uprenými na Ježiša, našu spásu. Nerobme všetky veci pre Neho, robme ich s Ním. Nech nás Panna Mária sprevádza tou tichou, tmavou, postupnou cestou k Ježišovi.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE