7. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA RÁDIA MÁRIA

Written by on October 13, 2018

Milí poslucháči, včera sa začala v poradí Siedma Medzinárodná Konferencia Rádia Mária.

Konferencia sa koná v meste Collevalenza v Taliansku. Madre Speranza, pôvodom zo Španielska, prichádza do tohoto malého mestečka, kde uprostred lesa na Ježišov príkaz postavila veľký dom na duchovné obnovy a baziliku Otca Milosrdnej lásky. Založila komunitu sestier Služobníc Božieho Milosrdenstva. Ľudia sem prichádzajú kvôli uzdraveniam a obráteniu, ku ktorým došlo počas pôsobenia Matky Speranzy, ale i počas dnešnej uponáhľanej doby. Sú tu podobné kúpele ako v Lurdoch.

Na konferencii je Rádio Mária zastúpené členmi z viac ako 80-tich krajín celého sveta.

Chceme sa s vami podeliť o zopár myšlienok pátra Lívia, ktorý je od začiatku riaditeľom Rádia Mária v Taliansku.

 

Jedným z dôvodom založenia Rádia Mária pred vyše tridsiatimi rokmi bol úmysel evanjelizovať nie len neveriacich v odľahlých častiach kontinentov, ale hlavne tých, ktorí zišli z cesty viery, prípadne potrebujú upevnenie vo viere samotnej.

Meranie úspechu Rádia Mária spočíva v počte obrátení.

Kríza v Európe spočíva v tom, že jednotlivec sa považuje za Boha samotného. Kult seba samého, kult jednotlivca dnešnej doby, ktorý nepotrebuje Boha. Viera v Boha je nahradzovaná vierou v samého seba, ktorá sa stáva novou vierou dnešnej doby. Všetky viery sú dielom človeka nie Boha samotného je častokrát ideou a hlavným myšlienkovým prúdom dneška.

Jednotlivec verí, že je schopný dokázať v tomto svete všetko sám. Viera v Boha sa vytráca cez tento model všemohúcnosti jednotlivca.

Práve tento fenomén dnešnej doby spôsobuje prázdnotu nie len v srdci človeka, ale naviac smeruje k seba deštrukcii a deštrukcii sveta.

Rádio Mária je prítomné práve kvôli povolaniu evanjelizovať spoločnosť nie len v radoch neveriacich, hľadajúcich nádej, ale aj v radoch jednotlivcov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, prípadne zišli z cesty, po ktorej kráčali vo viere.

Panna Mária je prítomná ako v Európe tak i po celom svete, na jednotlivých miestach, kde sa zjavila. Jej prítomnosť nám chce pripomínať našu vieru cez jednotlivé zjavenia, či už v Medžugorí, alebo Lurdoch. Táto jej prítomnosť nás má posilniť v našej viere a nádeji evanjelizovať spoločnosť v každodennom živote.


Continue reading

Current track

Title

Artist