Novinky


Riaditeľ


udalosti


Registrovať

Facebook Pagelike Widget

 

Príhovor programového riaditeľa

Je pre mňa veľkou cťou pracovať v rádiu, ktoré sa s Vami modlí, prežíva Vaše radosti aj starosti, približuje a prehlbuje poznanie učenia Cirkvi, napomáha životu s Božím slovom a sprostredkuje svedectvá obrátenia a zároveň napomáha aj osobnému rozvoju osobnosti poslucháčov. Našu pozornosť zameriavame na všetky vekové skupiny a všetky typy ľudí, zahŕňa nielen tých, ktorí sú blízko Cirkvi, ale aj tých, ktorí sú ďaleko od nej.

Vysielací program má tri hlavné piliere: modlitba, katechéza a osobný rozvoj. Počas celého dňa sa budeme spoločne modliť celý svätý ruženec so všetkými tajomstvami, sláviť svätú omšu, recitovať liturgiu hodín. Nielen formou prednášok, ale aj diskusiami a otázkami poslucháčov budeme hlbšie preberať náuku Cirkvi. Nie sme odtrhnutí od reálneho života, a preto súčasťou programu bude aj sociálna a kultúrna podpora, zdravá zábava a vysielanie živých omší z rôznych farností z celého Slovenska.

V našom rádiu nenájdete reklamu a ani politické spravodajstvo, relácie pripravujú dobrovoľníci a celý chod rádia je podporovaný iba Božou prozreteľnosťou cez milodary jednotlivých poslucháčov. Na to, aby sme mohli spĺňať našu misijnú činnosť potrebujeme predovšetkým Vaše modlitby, zapojenie sa do živého vysielania, dobrovoľnícku službu a finančnú podporu. Rádio Mária je tu pre Vás a môže vysielať len vďaka Vám.

 

otec Martin Jarábek, programový riaditeľ 

 

Zázrak dobrovoľníctva

„Boh nám dáva život, aby bol dobre prežitý. Potrebujeme  prežiť život s niečím ušľachtilým … ponúknuť náš život v službe druhým. ” Cardinal Jorge M. Bergoglio

Naším cieľom je ponúknuť poslucháčovi program, ktorý dokáže otvoriť srdce i myseľ svetlu Krista. Môžete sa zapojiť do všetkých činností súvisiacich s administratívou,  produkciou a vysielaním rozhlasových programov, ako aj s webovými stránkami, sociálnymi médiami a informačnými správami, ktoré  sú určené na to, aby sprevádzali poslucháča na jeho duchovnej ceste vo všetkých aspektoch ľudských vzťahov a aktivít, od modlitby k rodinnému a spoločenskému životu. Ak chcete byť naplnení Bohom, staňte sa súčasťou tímu Rádia Mária a jeho  evanjelizačnej misie v niektorej z týchto oblastí:

 • pripravovanie rozhovorov, správ a reportáží
 • čítanie úryvkov zo Svätého písma a inej literatúry
 • príprava a moderovanie programov zameraných na osobný rozvoj a spravodajstvo
 • svedectvá o kresťanskom živote a sile viery
 • technická spolupráca – živé prenosy svätých omší, živé vysielanie, mobilné štúdiá
 • výber a príprava hudby  
 • archivácia programov a klasifikácia archívov
 • dohľad a aktualizácia komunikačných prostriedkov s poslucháčmi: webové stránky, sociálne médiá, bulletiny
 • príprava propagačných materiálov, alebo balenie a doručovanie

 

Dobrovoľníctvo je základný prvok charizmy Rádia Mária. S vďakou prijímame dobrovoľnícku službu v uvedených oblastiach.

 

                                                                                                                 Tím Rádia Mária

 

Dajte nám o sebe vedieť:

 • osobne na adrese Mlynské nivy 73, Bratislava
 • telefonicky 0919 233 186 155
 • mailom: slo@radiomaria.org

 

Current track
Title
Artist